อัตราค่าบริการ

ค่าบริการรับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี ระบบภาษ๊
ค่าบริการรับทำบัญชี ของ N&K Accounting  รับทำบัญชี วางระบบภาษี ระบบบัญชีครบวงจร

จำนวนรายการ/เดือน  

เริ่มต้นที่ 0 –30 รายการ           2,000 บ./เดือน

ไม่เกิน 40 รายการ                   2,500 บ./เดือน

ไม่เกิน 50 รายการ ต่อเดือน     3,000 บ./เดือน

ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน   5,000 บ./เดือน

ไม่เกิน 150 รายการ ต่อเดือน   7,000 บ./เดือน

ไม่เกิน 200 รายการ ต่อเดือน   8,000 บ./เดือน

ไม่เกิน 200 รายการ ต่อเดือน 10,000 บ./เดือน
*กรณีต้องการให้ปิดบัญชีมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี ค่าบริการปิดบัญชีครั้งละ 3,000 บ.


รายได้ต่อปี ค่าบริการ ปีละ

งบไม่เคลื่อนไหว                      7,000  บ./ปี

ไม่เกิน 1,000,000 บ.            10,000  บ./ปี

ไม่เกิน 3,000,000 บ.            12,000  บ./ปี

ไม่เกิน 5,000,000 บ.            15,000  บ./ปี

ไม่เกิน 7,000,000 บ.            17,000  บ./ปี

ไม่เกิน 10,000,000 บ.          20,000  บ./ปี

ไม่เกิน 15,000,000 บ.          23,000  บ./ปี

ไม่เกิน 20,000,000 บ.          26,000  บ./ปี

ไม่เกิน 30,000,000 บ.          35,000  บ./ปี

ไม่เกิน 50,000,000 บ.          45,000  บ./ปี