อัตราค่าบริการ

ค่าบริการรับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี ระบบภาษ๊
ค่าบริการรับทำบัญชี ของ N&K Accounting รับทำบัญชี วางระบบภาษี ระบบบัญชีครบวงจร

จำนวนรายการ/เดือน 

เริ่มต้นที่ 0 ถึง 30 รายการ  2,500 บ./เดือน

ไม่เกิน 40 รายการ  3,000 บ./เดือน

ไม่เกิน 50 รายการ ต่อเดือน 4,000 บ./เดือน

ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน 5,000 บ./เดือน

ไม่เกิน 150 รายการ ต่อเดือน  7,000 บ./เดือน

ไม่เกิน 200 รายการ ต่อเดือน  8,000 บ./เดือน

เกินกว่า 200 รายการ ต่อเดือน 10,000 บ./เดือน

*กรณีต้องการให้ปิดบัญชีมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี ค่าบริการปิดบัญชีครั้งละ 3,000 บ.


รายได้ต่อปี ค่าบริการ ปีละ

  1. งบไม่เคลื่อนไหว  7,000 บ./ปี
  2. ไม่เกิน 1,000,000 บ. = 10,000 บ./ปี
  3. ไม่เกิน 3,000,000 บ. = 12,000 บ./ปี
  4. ไม่เกิน 5,000,000 บ. = 15,000 บ./ปี
  5. ไม่เกิน 7,000,000 บ. = 17,000 บ./ปี
  6. ไม่เกิน 10,000,000 บ. = 20,000 บ./ปี
  7. ไม่เกิน 15,000,000 บ. = 23,000 บ./ปี
  8. ไม่เกิน 20,000,000 บ. = 26,000 บ./ปี
  9. ไม่เกิน 30,000,000 บ. = 35,000 บ./ปี
  10. ไม่เกิน 50,000,000 บ. = 45,000 บ./ปี