ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี

why

“ประโยชน์ของ สำนักงานบัญชี

? ? ?การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา หากเราลองมองย้อนไป
เมื่อ 15 – 20 ปี ที่แล้วเราจะเห็นได้ว่า การที่ต้องเสียภาษี การที่ต้องจ้างพนักงานบัญชี นั้น มักจะเกิดกับบริษัทใหญ่ๆ หรือ ร้านค้าที่มีสินค้ามากๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้การประกอบธุรกิจ ได้ถูกปรับเปลี่ยนและแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากช่องทางเปิดกว้าง เครื่องมือทันสมัย ความสะดวกสบาย จนบางครั้งใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้why

? ? ? ? ? แต่สิ่งที่ตามมากับธุรกิจปัจจุบัน นั่นก็คือ การละเลยในการทำบัญชี รับ-จ่าย ต้นทุน กำไร การยื่นภาษี การขึ้นทะเบียนการค้า
การจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้ประกอบการทั้งสิ้น เหตุเพราะว่า กฏหมายได้ออกมาอย่างครอบคลุมเพื่อที่จะนำภาษีเข้ารัฐได้อย่างถูกต้อง จะอ้างว่า ไม่รู้ไม่ได้ และส่งผลเสียกับธุรกิจของท่านเป็นอย่างมาก เมื่อถูกตรวจพบจาก สรรพกร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก หน่วยงานรัฐอื่นๆ เจ้าของธุรกิจสมัยนี้จะประสบปัญหาแบบนี้อยุ่บ่อยครั้ง เนื่องจากขาดความรู้ ความชำนาญในด้านบัญชี การรวบรวมข้อมูล ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน รายการสั่งวัสดุ เอกสารประกอบการยื่นต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากPut the right man on the right job

ครั้นเมื่อ ผู้ประกอบสนใจที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อป้องกันความยุ่งยากและปัญหาที่จะตามมา แต่ การจ้างพนักงานบัญชีนั้น ย่อมมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประมาณ 15,000 – 30,000 บาท/เดือน ยังไม่รวม สวัสดิการ โบนัส ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพราะส่วนใหญ่แล้ว ธุรกิจยุคนี้ มักเน้นไปทาง ส่งสินค้าไปรษณี ร้านค้าออนไลน์ สั่งซื้อสินค้าทางโซเชียล และยังเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็น อีกด้วย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะเลือกที่จะบริหารจัดการด้านบัญชีด้วยตนเอง นั่นก็หมายความว่า ท่านเองต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ พอสมควร มิเช่นนั้นความผิดพลาดที่ตามมานั้นอาจกระทบต่อธุรกิจของท่านAccountant

? ? สำนักงานบัญชี จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ กับผู้ประกอบการยุคใหม่ เนื่องจากที่การค้าในยุคนี้ มุ่งเน้นความรวดเร็ว การตอบสนองที่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของสินค้า บางครั้ง ลูกค้าไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าแล้ว และด้วยกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ ?ค่อนข้างมีขั้นตอนที่ ?ซับซ้อน ยุ่งยาก ยังไม่รวมถึงความเชื่อใจ ไว้วางใจจากลูกค้า (ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่) และเรื่องการทำบัญชีแบบครบวงจรนั้น เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนยิ่งกว่า ดังนั้น สำนักงานบัญชี จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ของผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ดีที่สุด

บริษัท เอ็นแอนด์เคแอคเคาท์ติ้ง จำกัด มีความประสงค์ที่จะบริการ ลดความยุ่งยาก ลดปัญหา ให้ธุรกิจของท่าน เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีคอยให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาให้กับท่าน ด้วยความเต็มใจ และยังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชีโดยตรง บริษัท เอ็นแอนด์เคแอคเคาท์ติ้ง จำกัดเราเน้นบริการ ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความพอใจ ของท่านเป็นที่ตั้ง ด้วยความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง ตรงไปตรงมา ปรับเปลี่ยน วางแผน อีกทั้ง วางระบบบัญชี ให้กับธุรกิจของท่าน เพื่อง่ายต่อการบริหารธุกิจของท่านอีกด้วย

ด้วยความปารถนาดีจาก www.nandkaccounting.com

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/nk.acct
line id : @nk-acc