เสียภาษีขายของออนไลน์

? ? ? ? ? ขายของออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ มีบทบาทเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากคนส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทำงานแข่งกับเวลา เมื่อต้องการสิ่งของเครื่องใช้ก็สามารถทำได้ง่ายโดยแค่ คลิ๊ก เท่านั้น ไม่กี่วัน สิ่งของเหล่านั้นก็จะส่งถึงบ้านทันที นักธุรกิจส่วนใหญ่ รวมถึงผู้ซื้อสินค้า ให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้เป็นอย่างมากด้วยอัตราการเจริญเติบโตจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งร้านค้าชื่อดังรวมทั้งเจ้าของแบร์นสินค้ายักษ์ใหญ่ เริ่มหันมาผลักดันการค้าทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ การแข่งขันจึงสูงมากในในขณะนี้ แต่ก็มีไม่ใช่น้อย ที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รายย่อยจำนวนมากกลับเป็น ตัวแปร สำคัญในการแบ่งการตลาด (market share) และมีอำนาจการซื้อขาย และกำหนดราคา เรียกได้ว่า มีอิทธิพลในการตลาดออนไลน์อย่างยิ่ง ก็เพราะว่า ที่มาของสินค้านั้น หลากหลายที่มา หลากหลายราคา หลากหลายเกรด ซึ่งผู้บริโภคต้องระวังเป็นอย่างมากในการที่ตัดสินใจจะเลือกซื้อสินค้าแต่ละชนิด และตระหนักไว้เสมอว่า มิจฉาชีพ มีอยู่ทุกวงการ และนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งของธุรกิจนี้ รวมถึงความไม่ชัดเจนของร้านค้า บุคคล ซึ่งตรวจสอบได้ค่อนข้างยาก พูดง่ายๆ ว่า กว่าจะรู้ว่า โดนหลอก ก็สายเกินไป เนื่องจากความไวของเทคโนโลยี นั้นเอง

ขายของออนไลน์

ดังนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ หันมาซื้อสินค้ากับร้านค้า บุคคล เพจเฟชบุค ฯลฯ ที่ จดทะเบียนการค้า และ เสียภาษีอย่างถูกต้อง ยกตัวอย่าง นายเอ จดทะเบียนร้านค้าออนไลน์ถูกต้อง เสียภาษีชัดเจน ได้ขายรองเท้ายี่ห้อหนึ่ง คู่ละ 250 บาท กับ นายบี ไม่มีหลักฐานการจดทะเบียนที่ชัดเจน คลุมเครือ ได้ขายรองเท้ายี่ห้อเดียวกัน คู่ละ 200 บาท ซึ่งแน่นอนว่า ราคาย่อมแตกต่างกัน แต่ คนส่วนใหญ่ ยอมเลือกซื้อสินค้าของนายเอ ซึ่งมีราคาสูงกว่าถึง 50 บาท เนื่องจากว่า ผู้บริโภคเล็งเห็นแล้วว่า ซื้อของกับนายเอ รับรองว่าได้ของแน่นอน ส่วน? นายบี ลูกค้าเริ่มมีความลังเล ไม่มั่นใจ เปอร์เซ็นการตัดสินใจเลือกซื้อจึงต่ำ เราจะเห็นได้ว่า เรื่องที่ยกตัวอย่างมานี้ มีผลกระทบโดยตรงกับเป้าหมายหลักของธุรกิจ นั้นก็คือ ยอดขาย นั้นเอง เพราะฉะนั้นแล้ว การจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์นั้น ย่อมมีความสำคัญโดยตรง ก็คือ เรื่องของกฎหมายพาณิชย์ และช่วยส่งเสริมการขายสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จึงควรหันมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มาก และทำให้ถูกต้องเสียแต่วันนี้ ดีกว่าเพิกเฉย เพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านให้เป็นที่ยอมรับ และเติบโตในทางที่ถูกต้อง

พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กำหนดเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้ ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างชัดเจน และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

? ? ?เอกสารประกอบการจดทะเบียน ร้านค้าออนไลน์

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

-แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

-รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ แบบ ทพ.) กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์

-เอกสารการจดโดเมนเนม (กรณีที่มีเว็บไซต์ และชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนม ต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)

-แผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ

-หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)

-หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เจ้าบ้าน

-หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือ สัญญาเช่า

-สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

? จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท

? จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท

? จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท

ด้วยความปารถนาดีจาก www.nandkaccounting.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น