All articles in ภาษีและบัญชีน่ารู้

ภาษีและบัญชีน่ารู้ รวมความรู้เรื่องภาษีและการบัญชีที่ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจ ควรศึกษา ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง เนื่องจากผู้บริโภคเป็นผู้ที่มีอำนาจ ในการกำหนดคุณภาพและราคาของสินค้าดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องปรับองค์กรของตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเสมอ จึงจะอยู่รอดได้ สิ่งสำคัญในการปรับตัวองค์กรต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อเป็นการสะท้อนให้ผู้บริหารได้ทราบว่าการดำเนินงานของธุรกิจตามแผนที่วางไว้บรรลุเป้าหมายหรือไม่

กสอ.มั่นใจ ไทยเป็นฐานซัพพลายเชน

กสอ. เผยญี่ปุ่นมั่นใ … More กสอ.มั่นใจ ไทยเป็นฐานซัพพลายเชน

วิธีเลี่ยงภาษี มีจริงหรือ???

ก่อนอื่น ต้องขออธิบา … More วิธีเลี่ยงภาษี มีจริงหรือ???

นายประสงค์ พูนธเนศ นำร่องภาษีอิเล็กทรอนิกส์

นายประสงค์ พูนธเนศนำ … More นายประสงค์ พูนธเนศ นำร่องภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ลดหย่อนภาษี รู้ยัง ปี 59 หักลดหย่อนจากเที่ยว-ช้อปช่วยชาติ75,000บาท

ลดหย่อนภาษี2559

ลดหย่อนภาษีคุณรู้ยัง … More ลดหย่อนภาษี รู้ยัง ปี 59 หักลดหย่อนจากเที่ยว-ช้อปช่วยชาติ75,000บาท

รู้ทันภาษี เพื่อชัยชนะในธุรกิจ

? ? ? ? ? รู้ทันภาษี … More รู้ทันภาษี เพื่อชัยชนะในธุรกิจ