บริการทำบัญชี ปิดงบ วางแผนภาษี ตรวจสอบบัญชี

บริการทำบัญชีและภาษีครบวงจร

จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วางระบบบัญชีเพื่อธุรกิจSMEs /มีประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 10ปีบริการที่รวดเร็ว มุ่งเน้นคุณภาพงานเป็นหลัก ด้วยราคาที่ย่อมเยา ทีมงานมืออาชีพ มีบริการเสริมอื่นๆ เช่น เข้าพบสรรพากรณ์แทนลูกค้ายื่นประกันสังคม ยื่นภาษี ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินเป็นต้น
บริการทำบัญชี รายเดือน / รายปี / ปิดงบ / จัดทำงบ / ยื่นงบการเงินประจำปี
ปรึกษาฟรี ยินดีให้บริการค่ะ
  • ไม่ต้องปวดหัวปัญหาพนักงานบัญชีลาออกหรือต้องฝึกอบรมพนักงาน
  • ท่านได้มืออาชีพด้านบัญชีที่เชื่อมั่นได้
  • ประหยัดต้นทุนไม่ต้องจ้างพนักงานบัญชี ประหยัดเนื้อที่ออฟฟิศ
  • เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจท่าน
  • ปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษี ฟรี
  • เราจัดการปัญหาด้านสรรพากร ฟรี(ไม่รวมค่าเดินทาง)
  • เราใส่ใจธุรกิจของท่าน
  • เพราะเราคือทีมงานมืออาชีพ

บริการทำบัญชีและภาษี ธุรกิจSMEs ยื่นภาษี จัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน

บริการทำบัญชีและภาษี ครบวงจรN&K accounting

– จดทะเบียนบริษัทจำกัด จัดตั้งบริษัท
– จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
– จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
– จดทะเบียนคณะบุคคล
– จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์
– จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้าง ร้าน
– ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง
– จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
– จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน ห้างหุ้นส่วน
– จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร
– จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
– คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ
– รับปรึกษาการงางระบบ ด้านบัญชี และภาษี
คลิกดูอัตราค่าบริการ