บริการทำบัญชี ปิดงบ วางแผนภาษี ตรวจสอบบัญชี

 

บริการทำบัญชีและภาษีครบวงจร

จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วางระบบบัญชีเพื่อธุรกิจSMEs /มีประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 10ปี บริการที่รวดเร็ว มุ่งเน้นคุณภาพงานเป็นหลัก ด้วยราคาที่ย่อมเยา ทีมงานมืออาชีพ มีบริการเสริมอื่นๆ เช่น เข้าพบสรรพากรณ์แทนลูกค้า ยื่นประกันสังคม ยื่นภาษี ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินเป็นต้น
บริการทำบัญชี รายเดือน / รายปี / ปิดงบ / จัดทำงบ / ยื่นงบการเงินประจำปี
ปรึกษาฟรี ยินดีให้บริการค่ะ
  • ไม่ต้องปวดหัวปัญหาพนักงานบัญชีลาออกหรือต้องฝึกอบรมพนักงาน 
  • ท่านได้มืออาชีพด้านบัญชีที่เชื่อมั่นได้
  • ประหยัดต้นทุนไม่ต้องจ้างพนักงานบัญชี ประหยัดเนื้อที่ออฟฟิศ
  • เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจท่าน
  • ปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษี ฟรี
  • เราจัดการปัญหาด้านสรรพากร ฟรี(ไม่รวมค่าเดินทาง)
  • เราใส่ใจธุรกิจของท่าน
  • เพราะเราคือทีมงานมืออาชีพ

บริการทำบัญชีและภาษี ธุรกิจSMEs ยื่นภาษี จัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน

บริการทำบัญชีและภาษี ครบวงจร N&K accounting

- จดทะเบียนบริษัทจำกัด จัดตั้งบริษัท
- จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
- จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
- จดทะเบียนคณะบุคคล
- จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์
- จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้าง ร้าน
- ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง
- จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน ห้างหุ้นส่วน
- จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร
- จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
- คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ
- รับปรึกษาการงางระบบ ด้านบัญชี และภาษี
คลิกดูอัตราค่าบริการ