บริษัท เอ็นแอนด์เคแอคเคาท์ติ้ง จำกัด

บริษัท เอ็นแอนด์เคแอคเคาท์ติ้ง จำกัด มีความประสงค์ที่จะบริการ ลดความยุ่งยาก ลดปัญหา
ให้ธุรกิจของท่าน เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีคอยให้คำปรึกษา แนะนำ
ตอบปัญหาให้กับท่าน ด้วยความเต็มใจ และยังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชีโดยตรง
บริษัท เอ็นแอนด์เคแอคเคาท์ติ้ง จำกัดเราเน้นบริการ ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความพอใจ
ของท่านเป็นที่ตั้ง ด้วยความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง ตรงไปตรงมา ปรับเปลี่ยน วางแผน อีกทั้ง
วางระบบบัญชี ให้กับธุรกิจของท่าน เพื่อง่ายต่อการบริหารธุกิจของท่าน
– จดทะเบียนบริษัทจำกัด จัดตั้งบริษัท
– จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
– จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
– จดทะเบียนคณะบุคคล
– จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์
– จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้าง ร้าน
– ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง
– จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
– จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน ห้างหุ้นส่วน
– จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร
– จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
– คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ
– รับปรึกษาการงางระบบ ด้านบัญชี และภาษี
รับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วางระบบบัญชีเพื่อธุรกิจSMEs มีประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 10ปี บริการที่รวดเร็ว
มุ่งเน้นคุณภาพงานเป็นหลัก ด้วยราคาที่ย่อมเยา ทีมงานมืออาชีพ มีบริการเสริมอื่นๆ เช่น
เข้าพบสรรพากรณ์แทนลูกค้า ,ยื่นประกันสังคม ,ยื่นภาษี ,ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินเป็นต้น
สอบถามเพิ่มเติม แอดไลน์ได้ที่นี่

เราอยู่ที่นี่

บริการทำบัญชี รายเดือน / รายปี / ปิดงบ / จัดทำงบ / ยื่นงบการเงินประจำปี