จดทะเบียนธุรกิจ เปิดบริษัท

รับจดทะเบียนให้กับธุรกิจ เปิดบริษัท

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ เปิดบริษัท ราคายุติธรรม เหมาะสม

จดทะเบียนธุรกิจ เปิดบริษัท

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ดูแลท่านโดยนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน

เหตุผลที่ต้องใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับเรา

เรารับจัดตั้งบริษัท บริการรับจดทะเบียนธุรกิจแบบครบวงจร
เราบริการได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายในราคาสมเหตุสมผล

บริการรับจดทะเบียนบริษัทระดับมืออาชีพ
เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง

บริการรวดเร็ว เต็มคุณภาพ
ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว พร้อมให้บริการคำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และทันต่อเวลา อย่างมืออาชีพ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

บริการจดทะเบียนบริษัท
ติดต่อเรา > ท่านส่งข้อมูลในการรับจดทะเบียนบริษัท > จดทะเบียนและตรวจสอบความเรียบร้อย > แจ้งลูกค้า

เรารับจดทะเบียนให้กับธุรกิจหลากหลาย ตัวอย่างเช่น

 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจบริการ
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจโรงแรม
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจรีสอร์ท
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจร้านอาหาร
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจขนส่ง
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจเทรดดิ้ง
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจก่อสร้าง
 • จดทะเบียนบริษัทธุรกิจรับสร้างบ้าน

จดทะเบียนธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อทำให้ธุรกิจของท่านดำเนินการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามหลักกฎหมาย ในราคายุติธรรม ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี มั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ทุกประเภทกิจการของประเทศไทย เรายินดีให้คำปรึกษา

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับจดทะเบียนบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น จะต้องมีผู้ร่วมก่อการในการจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป โดยต้องไปดำเนินจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมกับมีข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ดังนี้

 1. ชื่อของบริษัท
 2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขา พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน
 3. ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ และหรือชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจ
 4. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการ
 5. ทุนจดทะเบียน
 6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
 7. ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนของพยาน 2 คน
 8. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนของกรรมการ
 9. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 10. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
 11. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมค่าตอบแทน
 12. ดวงตราสำคัญ (ถ้ามี)
Scroll to Top