บริการทำบัญชีและภาษี

บริการทำบัญชีและภาษี

มั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะได้รับการบริการด้านบัญชีอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เรามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นของสำนักงานเองคอยกำกับควบคุมคุณภาพงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะได้รับการบริการด้านบัญชีอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากประสบการณ์บริการทำบัญชีที่ยาวนาน ทำให้เราเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพมั่นใจได้ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล ด้วยทีมงานคุณภาพที่เรามีในการให้บริการทุกด้านของบัญชีและภาษี จึงทำให้ต้นทุนของการรับทำบัญชีอยู่ในราคาที่เหมาะสม

ค่าบริการสำหรับการทำบัญชีประจำเดือน ขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน เช่น จำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้า-ออก ของพนักงาน, ซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น

Scroll to Top